GENERALFORSAMLING FOR SKANDERBORG SEJL OG MOTORBÅDSKLUB 2016

Generalforsamling søndag den 20. marts 2016 kl. 10.00

Ca. 50 medlemmer var mødt til Generalforsamlingen med flg. Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab til godkendelse
  4. indkomne forslag
  5. Valg af kasserer
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Ad 1) 
Kristian Thomsen valgt. Han konstaterede lovlig indvarsling af Generalforsamlingen og opgjorde antallet af stemmeberettigede medlemmer, hvorefter formanden fik ordet:

Ad 2)
Mindeord Hans Jørgen Lorentzen (Lorentz)
Sidst i Februar måned kom meddelelsen om at Lorentz var stille sovet ind, efter kort tids sygdom, Lorentz må jo nok siges at have sat sit eget præg på SSM, hans håndværksmæssige kunnen har vi nydt gavn af i mange år
Tænk bare på tilbygningen på Sct. Croix, den runde bar i forgangen ja, jeg kunne nævne mange flere ting, som han satte sit aftryk på. En person med sit eget særpræg er her ikke mere En ægte SSMèr er gået bort’
LAD OS REJSE OS OP OG MINDES LORENTZ (ÆRET VÆRE HANS MINDE)

Ja, så står vi her igen, forventningens glæde, om at en ny sæson står for døren.  Kan vi dog,  ikke bare få den havn op at stå.
I år er det hverken stift vand eller for meget vand, men Påsken som er skyld i at vi først lægger broerne ud 2. April.
Tilbage til dagsordenen! Det forgangne år startede jo mildest talt let. Brorenoveringsholdet havde lagt hovedbroen ud, hvilket i allerhøjeste grad lettede arbejdet, med det videre arbejde med havnen.
Ja, jeg er lige ved at sige de sædvanlige 40- 45 mand og nogle få kvinder stod last og brast, så ud kom havnen.

En stor tak til det lille hold, 10- 12 personer som har stået for renovering af broer, og vi ved jo alle sammen, at de tog endnu en skalle i efteråret, hvor sidebroerne kom under hammeren, og fik ny iklædning,  godt vi har den gejst, jeg tør slet ikke tænke  på omkostningerne uden deres indsats, timingen var jo også godt ramt, lige inden vandet stod ned i stride strømme og oversvømmede kajen - værksted, kunne de melde færdig. Så håber jeg at de bliver ramt af samme bacille så Husbåds / Honnørkajen  Benny´s navn til den bro, får turen til efterår-vinter. Disse medlemmer har jeg allernådigst måtte komme med morgenbrød til engang, og så fik de også en lidt forsinket julefrokost. Tak for indsatsen. Skulle der sidde nogle, som får lyst til at deltage, så er der altid plads til en mere.

Standerhejsning med taler, musik og ikke mindst brunch så her mødes vi ca. 40 brugere til et par hyggetimer.
Sct.Croix.  Broer ud. Igen et arrangement hvor hygge og hårdt arbejde går i spænd. Rengøring af hus mm. I år bliver det særlig slemt grundet den store vandstand, så der bliver nok at tage fat på, brændeovnen bliver skiftet ud, takket være Kjeld J. ,som har sponsoreret en. Jean har påtaget sig det overordnede ansvar for Sct. Croix. Så det er ham der uddelegere i det daglige…

Op igen kom broerne jo også i efteråret. Vi kan jo ligeså godt tage det med det samme, og her vil jeg rose mig selv, tænk jeg slæbte alle broer på land ene mand og så skulle der 8 mand til at slæbe dem på plads. Begge arrangementer sluttede med pølser og en lille en til. Husk her er også altid plads til flere.
Vi har jo og så et Brosamarbejde med Lilleklubben mht. til Æbelø og Paradiso, steder som I bare skal benytte og gerne hjælpe til.

Kalvø broerne er sejlet herind, og bliver samlet her, og sejlet tilbage. Hvornår ?? Spørg Havnefogeden eller se opslag.

Sommerudflugt. Vi var omkring 40 gode SSMèr der drog fra Sejlklubben mod Kalvø, hvor eftermiddags kaffen blev indtaget med tilbehør, og så sattes kursen mod Sct.Croix hvor teltet var sat op. Alle hyggede sig og der var god stemning. Der var rigeligt af mad og drikkevarer (et af de gratis arrangementer)
Det var alle dem, som plejer at deltage, men de unge var stort set ikke repræsenteret. Det har sat nogle tanker i gang om at få de unge mennesker med. Næste gang kommer / sker der noget nyt.
Udover at datoen flyttes til den 3 weekend i August Så er det bare at bakke Torben op.

Lidt udenfor dagsorden. Søndag d. 28 August i år arrangerer Klavs Andresen, Peter Mortensen og jens Rasmusen et såkaldt Ø hop hvor i jeres egne både eller Dagmar kan besøge 7 forskellige broer i søen med aktiviteter og underholdning, Torben og jeg går i hvert fald til møde ang. dette mere senere
Vi har for øvrigt også været til møde ang., kommunens planer med et såkaldt Søtorv ved Kulturhuset. mere senere.

Tilbage til dagsordenen Kludesejlerne !
Som sejler ønsker man jo helst at søen onsdag ved aftenstid farves hvid af blafrende sejl, og ikke af vuggende måger… men det var nok mere det sidste, som gjorde sig gældende for sejlåret 2015.
Når der var mest trængsel var der kun 5-6 både på vandet, men mere om det senere.
Konkurencemæssigt blev 2015 dog en spændende sæson. To forskellige bådklasser kæmpede indædt om førstepladsen for onsdagssejladserne; En L23ér med Flemming Gräs ved roret og en genoplivet Soling, også med en Flemming ved roret nemlig Flemming Sparsø.
Efter sidste sejllads kunne Fl. Gras, kapsejladsformanden selv, trække sig sejrigt ud af kampen, som den samlede vinder af onsdagssejladserne 2015, sammen med gast Thomas Vangkilde.
I stil med 2014, blev klubmesterskabet afgjort over de sidste 5 onsdagssjladser i september. Og også her vandt Gräs snævert over Sparsø…
Og så tilbage til det med de fredfyldte måger… de to Flemminger er af forskellige årsager nemlig ikke at finde i kapsejlads-feltet i år. (nu er der store vinder chancer)
Måske bliver Flemmings båd i havnen med ny styrmand og måske får nogle af de `gamle` både bedre tid til at deltage i år.Et er sikkert vi sejler, og mågerne får ikke fred onsdag aften.
Stort tillykke til Flemming Gras, skal vi give ham en hånd.

Som sædvanen tro røg broerne på land i efteråret og tak til dem der mødte op, vi sluttede som altid med Gule ærter. Broerne kom op, så renoveringsholdet kunne komme i gang, men det gjaldt ikke alle både så derfor har vi besluttet at alle, det gælder både på land og havn skal være væk 15 november. Se bare ude i havnen ligger en sejlbåd for lud og koldt vand ikke nok med båden men også broen tager skade, så det er slut!

Standerstrygning med musik brunch præmieuddeling sluttede sæsonen og dog SSM indeholder en del knopskydning  tænk bare  Søbøsse, Madhold og Volleybold.
Søbøssen mødes som regel Onsdag/Torsdag til en fyraftens ølog indbetaler i bokse så vi får råd til julegaver og tænk så er der sommerudflugt og udbetalingsfest det er bare at spørge for at komme med.
Madhold så vidt jeg forstår så er det bare opstået fordi vi har et skønt klublokale.En ca 25 personer deltager i jævnlig fællesspisning.
Volleybold ja her har A. Frandsen sponsoreret bold, her gælder det samme bare spørg om i kan komme med.

Vi har en Bom for vores slæbested, adgangskontrollen til den er noget biks, så noget skal gøres, brikkernes  holdbarhed viser sig at være under al kritik, så jeg har undersøgt hvad man bruger andre steder, det kommer vi til at tage stilling til i nærmeste fremtid, og her åbner sig også muligheden for at få styr på nøgle- systemer til hele klubben og samtidig måske nyt havnestyringssystem.

Har Ii lagt mærke til det flotte autoværn som kommunen har sat op langs med fortovet, først asfalt så autoværn og trappe, tak til ophavsmændene.

Så det lidt mere triste vores Kære Flemming har fået barnebarn og det befinder sig på Sjælland, hvad gør så Maj og Flemming, de forlægger residensen til Helsingør og hvad, så må vi så undvære dig. Kære Flemming du var tovholder i Matchrace da vi havde det. Sejladserne på søen har du stået for i mange år en stor tak for det. Din regnskabsmæssige viden har vi også nydt godt af i ti år, så en stor tak skal lyde fra os. Og held lykke på djævleøen. TAK.

Endnu en, Jan Brandt har også valgt at stoppe i bestyrelsen, hvad skal jeg sige jeg føler at du både  er en god kammerat , sparringpartner så det er ikke med min gode vilje at du trækker dig. Det kan godt være, at du KUN har været referant, men der er vel snart ikke den del du ikke har haft en finger med i. Du har på din egen stille måde fået mig til at falde til ro, når du følte at jeg frembruste. I hvert fald en stor tak skal lyde for at du altid har stået os bi. Så nu må vi lave øl sammen. 16 år blev det til. TAK

Spørgsmål til formanden om klubbens holdning til planerne om vandflyver under afvikling af årets festival.
Formanden mente ikke man som klub skulle blande sig i debatten.

Ja det var hvad jeg har valgt fra året 2015 er der udladt noget så spørg.
Preben Buur

Beretningen enstemmigt godkendt.

Ad 3)
Kassereren gennemgik i hovedtræk regnskabet, der har været tilgængelig i klublokalet.
Ingen spørgsmål til regnskabet, der godkendtes.

I fortsættelse heraf gennemgik formanden budget og foreslog uændret kontingent.
Opfordrede til, at flere medlemmer deltog i de årlige arrangementer og udflugter.

Ad 4)
Ingen forslag indkommet.

Ad 5)
Kassereren genvalgt.
Knud Bonde genvalgt.
Ny i bestyrelsen indstillet Thomas Vangkilde og Thomas Uhrenholdt.
Begge indvalgt og budt velkommen.
Konstituering foretages ved næste bestyrelsesmøde.

Ad 6)
Benny Kristensen og Jan Brandt som hhv. 1. og 2. suppleant.

Ad 7)
Genvalg af Samvirkende Revisorer Skanderborg ApS

Ad 8)
Forslag om, at der blev foretaget oprydning og registrering af div. materiel på Kristiansmindevej med krav om mærkning evt. med reference til ejers bådnummer og tidsfrist mhp fjernelse af udslidte effekter.
Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

Genralforsamlingen afsluttet med et trefoldig længe leve for SSM.

Jan Brandt, (afgående) sekretær.