AKTIVITETS KALENDER FOR SKANDERBORG SEJL OG MOTORBÅDSKLUB

For at spare klubben penge og styrke fællesskabet, er der nogle opgaver hvor medlemmer skal give en hånd med. Du kan se hvilke i kalenderen herunder.

Marts
 
Søndag d. 1. Sidste frist for forslag til generalforsamling
Søndag d. 15. kl. 10.00  SS-M Generalforsamling (Brunch fra 9.30)  
Lørdag d. 28. kl. 8.00 Medlemmerne i SS-M lægger broerne ud i havnen  
Søndag d. 29. kl. 9.00 Evt. færdiggørelse af broudlægning i havnen
April
Lørdag d. 04. kl. 10.00 Pladsdag Sct. Croix - vi rydder op og gør klar
Lørdag d. 18. kl.10.30-14.00 Standerhejsning og brunch
Maj
Lørdag d. 02. kl.10.00 Broer ud Kalvø/Æbleø - Sammen med Bådklubben Søtoften
Mandag d. 11. kl. 18.00 Aflyst
Juni
 
Lørdag d. 27. Aflyst  
Søndag d. 14. kl. 10-16 Aflyst  
Lørdag d. 20. kl. 12.00 Aflyst
August
 
Starten af august. Aflyst
September
 
Lørdag d. 26. kl. 10.00 Broer op Kalvø/Æbleø - Sammen med Bådklubben Søtoften
Oktober
 
Lørdag d. 24. kl. 8.00 Medlemmerne i SS-M fjerner broerne fra havnen
Lørdag d. 31. kl. 10.30 Standerstrygning med brunch
November
 
Lørdag d. 07. kl. 10.00 Vinterklargøring Sct. Croix (Vi tager fra klubben 9.30)
Søndag d. 22. kl. 18.00 Søbøssen generalforsamling/udbetaling