KONTAKTINFORMATION FOR SKANDERBORG SEJL OG MOTORBÅDSKLUB 2019

Klubbens adresse er: SSM Sølystvej 32 - 8660 Skanderborg - Tlf:86 52 12 47 (restauranten)
I sejlsæsonen fra 1. april til 1. oktober er der kontortid i klublokalet hver tirsdag fra kl 18.00– 19.00 - Udenfor sæsonen kan evt. henvendelse ske telefonisk til et bestyrelsesmedlem.

Navne og tlf.numre. på de aktuelle bestyrelsesmedlemmer findes på klubbens opslagstavle – ligeledes kan man her orientere sig om bestyrelsesbeslutninger – arrangementer m.v.

BESTYRELSEN FOR SKANDERBORG SEJL- OG MOTORBÅDSKLUB

Bestyrelsesmedlem
Dan Rothborg
42 36 49 36
Mail

Formand
Torben Larsen
29 20 99 59
Mail

Kapsejladsudvalg
Thomas Vangkilde
21 19 44 16
Mail

Sekretær
Thomas Uhrenholt
41 73 40 24
Mail

Pladsudvalg
Jens Erik Andersen
91 86 00 08
Mail

Webansvarlig
Ole Nystrøm
40 14 05 14
Mail

Kasserer
Kirsten Pagaard Rold
51 18 58 85
Mail

Næstformand
Knud Bonde Pedersen
40 16 28 33
Mail

Bestyrelseskonsulent
Preben Buur Madsen
30 29 13 96
Mail