VEDTÆGTER FOR SKANDERBORG SEJL OG MOTORBÅDSKLUB 2020

Klubbens vedtægter kan læses som pdf her.

For regler angående sejlads på søen kan alle detaljer læses på kommunens hjemmeside her.
Klubben kan i den forbindelse gøre opmærksom på at ALLE både skal registreres eller bære gæstemærke, samt at hastighedsgrænsen er 10 knob. Al lovgivning findes her.

For at klubben kan holde kontingentsatserne på et rimeligt niveau, Forventes det, at medlemmerne deltager aktivt i arbejde for klubben.
Eksempelvis: Pladsaftener – broudlægning- brooptagning m.v.

Skulle du senere ønske at erhverve større båd, så vær opmærksom på de begrænsninger der ligger i vedtægterne. Alle både over 24 fod – 2.5 tons 2,5m i bredden skal forhånd godkendes af bestyrelsen.